Kółka pozalekcyjne

Rolą kółek pozalekcyjnych jest przekazanie dziecku dodatkowej wiedzy, której nie ma czasu przekazać w czasie trwania godziny lekcyjnej. Na kółka chodzą zazwyczaj dzieci wykazujące zainteresowanie konkretnym przedmiotem. Ale też często kółka takie stają się dodatkową godziną dla dzieci, które przychodzą tylko po to, żeby poprawić jakiś sprawdzian czy kartkówkę. Trzeba zastanowić się jak pogodzić te dwie sprawy. Wiadomo, że nauczyciel się nie rozdwoi i nie poświęci efektywnie czasu zarówno uczniom, którym trzeba pomóc zrozumieć materiał, jak i dzieciom, które materiał doskonale rozumieją, ale chcą wiedzieć więcej. Być może dobrym pomysłem, jest stworzenie dodatkowych zajęć, na których dzieci tylko i wyłącznie będą poprawiać sprawdziany i kartkówki z różnych przedmiotów? Na pewno sytuacja, w której na dodatkowej godzinie spotykają się dzieci, które chcą nauczyć się czegoś dodatkowe, jak i dzieci, które przyszły poprawić jedynkę, nie jest dla nikogo dobra. Nie skorzystają na tym ani dzieci, ani nauczyciel. Dzieci zdolne szybko stracą zapał, a dzieci słabe będą wstydzić się przyznać w obecności tych zdolnych, że czegoś nie rozumieją. W efekcie obie strony będą niezadowolone, a nauczyciel sfrustrowany.

Dodaj komentarz